Friday, March 20, 2020

Näin käytät Android-puhelinta Window-työpöydätä

WIndows 10 Oma Puhelin

Windows 10 mahdollistaa Android-puhelin littäminen Windows-koneeseen.

Ohje:
Liitä puhelin Windows laitteeksi:
Asetukset - > Laitteet -> Liitä Bluetooth laite ja parita laite.
Asenna Microsoft kaupasta Oma Puhelin sovellus.
Käynnistä sovellus ja salli puhelimessa Windows laitteille kaikki tarvittavat 
oikeudet.

Lopputulos: Desktop sovellus, jossa saat puhelimen ilmoitukset, tekstari ja valokuvatFriday, January 31, 2020

Apotin ongelmat


Julkaisin blogissani ( https://itkritiikki.wordpress.com/2011/10/12/suomelle-hyva-terveydenhuollon-tietojarjestelma-halvalla/ ) lokakuussa 2011 seuraavan tekstin. Tuolloin ei Apotia ollut vielä päätetty, mutta oli aivan selvää, että HUS:n hankinta kohdistuisi vanhaan tietojärjestelmää, joka on yksinkertaisesti nykyaikaan väärin suunniteltu ja toteutukseltaan aivan liian vanhaa teknologiaa. On järkyttävää, että julkisia varoja on tuhlattu tolkuttomasti tällaisiin järjestelmiin, jotka on yli 30 vuotta vanhoja. Silloin alalla ei vielä ollut tehokkaita tietokoneita ja koneiden rajoitukset ja osaamattomuus tuottivat mammuttimaisia superjäykkiä järjestelmiä. Nähtäväksi jää, milloin tehdyt virheet myönnetään ja päätöksenteon tausta tutkitaan perusteellisesti!

Tilanne tänään

Pitkään on käyty keskustelua Suomen terveydenhuollon tietojärjestelmien tilasta. Keskustelu on vain kiihtynyt viimeisen vuoden aikana. Kriittisiä kommentteja on kuultu jo paljonkin. Tässä kannan minäkin korteni yhteiseen kekoon.
Terveydenhuollon tietojärjestelmät ovat ajan mittaan - varsin pitkän ajan kuluessa - enemmänkin sattumalta muotoutuneet sellaisiksi kuin ne nyt ovat, kuin että niiden ympärillä olisi joku systemaattinen kokonaissuunnitelma tai näkemys. Tämä koskee itse asiassa monta muutakin toimialaa sekä julkisella että yksityisellä puolella. Julkisen terveydenhuollon tietojärjestelmämarkkinoille on muotoutunut muutama iso toimija, jotka hallitsevat alaa Suomessa. Näiden toimijoiden varsin vanhat ja osittain tästäkin syystä jäykät ja raskaat tietojärjestelmät hallitsevat markkinaa. Näyttää siltä, että nämä markkinajohtajat ovat varsin haluttomia tekemään isoja muutoksia, sillä nämä tämänhetkiset ratkaisut takaavat näille varsin vakaan ja muhkean kassavirran ja voitot. Toisaalta uudistaminen vaatisi investointeja ja sisältäisi huomattavia riskejä. Tässä yhteydessä kuvaan astuu myös konsortio, jonka nimi on HL7. Tämä on amerikkalaisen organisaation: Health Level Seven International
(3300 Washtenaw Avenue, Suite 227, Ann Arbor, MI 48104) johtama maailmanlaajuinen yhteenliittymä. Liittymän  HL7:n 2300 + jäseninä ovat noin 500 yrityksen jäsentä, jotka edustavat yli 90% tietojärjestelmien toimittajista  terveydenhoidossa. Tällä organisaatiolla on liiketoimintamallin kaltainen RIM ( Reference Information Model). En aivan tarkkaan tiedä minkä metodologian mukainen tämä malli on, mutta se näyttää vanhalta ER- tietomallilta. Malli on todella huono eikä ainakaan edistä operatiivisen ohjausjärjestelmän rakentamista. Se ei myöskään ole liiketoiminnan oliomallinnuksen mukainen malli.
Minulla ei ole tietoa siitä, kuinka paljon Suomen terveydenhuollon nykyiset tietojärjestelmät nojaavat mihinkään standardeihin, mutta ammatillinen arvaukseni on, että ei paljoakaan. Toisaalta onko sellaisia varteenotettavia edes olemassa?
Soraääniä koko tämän toiminnan tiimoilta on kuulunut paljonkin. Viimeksi Valtiontalouden Tarkastusviraston kitkerät lausunnot siitä, että tähän on (taas) hukattu 500 miljoonaa euroa saamatta aikaan mitään merkittävää

Minun vaihtoehtoni

Olen erilaisista sattumista johtuen tehnyt oman terveydenhuollon oliomallin ja sen pohjalta mahdollisen etenemispolun tehokkaaseen, halpaan, hajakeskitettyyn ja korkealaatuiseen terveydenhuollon tietojärjestelmäkokonaisuuteen.
Seuraava luokkakaavio kuvaa tämänhetkistä käsitystäni kohdealueesta:
Mallissa on 22 luokkaa ja näiden välisiä assosiaatioita on 39. Näiden lisäksi kaaviossa on kaksi periytyvyyttä. Tämä malli on laadittu kuvaamaan tyypillistä terveyskeskustoimintaa. Tämän mallin olen laatinut minä ja sen tekemisessä olen vain vähän keskustellut terveydenhuollon  työntekijöiden kanssa. Siinä suhteessa tämä malli on laadittu kaikkien ohjeiden ja hyvien suositusten vastaisesti. Puolustuksekseni voin sanoa, että olen seurannut hyvin läheltä terveyskeskuslääkärin ja sittemmin terveysaseman yleislääkärin arjen toimintaa. Mallia tulee tarkastella kuitenkin karkeana toimialaa koskevana luonnoksena. Malli kattaa pienin muunnoksin myös sairaalan osastotoiminnan. Näin ollen mallia voidaan pitää karkeana koko Suomen terveydenhuoltoa kattavana mallina. Tämä on siis HL7 RIM- mallista poiketen kyseisen liiketoiminnan abstrakti oliomalli ja näin ollen kuvaa kohdealueen rakenteiden lisäksi tähän liittyvän operatiivisen ohjauksen liiketoiminnan.
Tästä näytteenä olkoon seuraava Kalle Kehvelin angiinan tutkimusta ja hoitoa kuvaava olioiden yhteistoimintakaavio . (Tästä maallikko saa paremman käsityksen katsomalla tähän liittyvän PowerPoint –animaation  http://www.slideshare.net/jukkatamminen/terveydenhuolto-ja-esim )
Esittämäni oliomalli (kts: http://fi.wikipedia.org/wiki/Oliomalli) siis kuvaa varsin kattavasti terveydenhuollon operatiiviseen ohjaukseen ja logistiikkaan liittyvät todellisuuden tapahtumien vastineet tietojärjestelmässä. Kun tietojärjestelmä tehdään räätälöidysti noudattaen loogista 3-kerrosarkkitehtuuria, (kts. blogini:  http://jukkatamminen.wordpress.com/)niin saadaan edullisesti tehokas ja laadultaan maksimaalinen sovellusjoukko, jonka ytimessä on em. mallin toteutus.

Järjestelmäkokonaisuuden toteutus ja kustannukset.

Tämän ytimen toteutuksen kokonaiskustannukset, kun se toteutetaan tästä suoraviivaisesti Javalla, ovat todella vaatimattomat. Mallista toki tässä vaiheessa puutuu suurin osa luokkien vapaista ominaisuuksista (attribuuteista), mutta käsitteet (luokat) ja näiden väliset yhteydet (assosiaatiot) ovat suurelta osin jo tässä.
Kun tämä malli generoidaan Java- koodiksi ja siihen vielä kirjoitetaan tässä näkyvien palvelunimien sisältö, on tämän hinta korkeitaan noin yksi kuukausi työtä eli noin 15 000 € luokkaa. Tämä on siis vain osa ytimen lopullisista kustannuksista, mutta antaa asiatuntijalle käsitystä ytimen kustannusten kertaluokasta.
Tähän liittyvä sovellusrypäs sisältää esimerkiksi seuraavia sovelluksia:
  • Ajanvaraus
–    Hallinnoidaan vastaanottoaikoja
–    Lisätään, muutetaan ja poistetaan
–    Hallinnoidaan lääkärien läsnäoloaikoja
  • Vastaanottojärjestelmä
–    Hallinnoidaan potilaan statustietoja
–    Hallinnoidaan potilaan oire/löydöstietoja
–    Hallinnoidaan potilaan tautitietoja
–    Hallinnoidaan potilaan lääkitystietoja ja reseptejä
–    Hallinnoidaan potilaan tutkimuskäyntejä ja tuloksia
  • Laboratoriojärjestelmä
–    Hallinnoidaan tutkimuskäyntejä
–    Talletetaan ja käsitellään tutkimustietoja
  • Työntekijöiden työajan suunnittelu- ja seirantajärjestelmä
  • Laskutusjärjestelmä
  • Yhteysrajapinnat vastaaviin järjestelmiin
Tämä kolmikerrosmallin perustuva räätälöity ratkaisu antaisi mahdollisuuden käyttää yllä olevan mallin täydennettyä versiota eri sovellustoteutusten standardina rajapintana ulkopuolisille yhteistyötahoille. Nämä luokat, niiden assosiaatiota pitkin tapahtuva navigaatio ja joukko keskeisimpiä palveluita mahdollistaisivat vahvasti yhteen sovitettavan kokonaisuuden valtakunnan tasolla ja loisi samalla hyvän mahdollisuuden ydintietojen keskitettyyn tallennukseen. Tässä toisena varteenotettavana ja itse asiassa houkuttelevampana vaihtoehtona onkin hajakeskitetty talletus sekä keskitetty indeksi, joka mahdollistaisi tietojen nopean hakemisen indeksitiedon perusteella.

Saturday, September 21, 2019

Lyhyt johdatus käyttöjärjestelmiin ja ajurihin

Tietokone on aika kummallinen mikropiirien ja niissä toimivien ohjelmien kokonaisuus.
Kun tietokoneesta on virta pois, siinä ei ole yhtään ohjelmaa tietenkään toiminnassa. Aikoinaan nuorena tietotekniikan opiskelijana minua kiehtoi se vaihe, jolloin tietokone käynnistyy. Itse asiassa kului todella pitkään ennen kuin aloin hahmottaa mikä käyttöjärjestelmä oikeasti on. Pohjiaan myöten asia selvisi vasta 15 vuotta  opintojen aloittamisesta, kun siirryin HP:lle HP3000 tietokoneen järjestelmäasiantuntijaksi. Silloin meidän tehtävämme oli selvittää,  mikä on vialla, kun tietokoneen toiminta äkillisesti loppui.

Käyttöjärjestelmä on joukko ohjelmia, jotka käynnistävät ja ohjaavat sovellusohjelmien toimintaa. Käyttöjärjestelmän ohjelmat “näkevät” kaikki sovellusohjelmat ja nämä taas eivät käyttöjärjestelmästä tiedä mitään. Merkittävä osa käyttöjärjestelmiä ovat myös kääntäjät. Nämä saavat syötteekseen ihmisen kirjoittamaa ohjelmaa eli koodia  ja muuttavat sen koneen suorituksen vaatimaan muotoon. 

Tuohon koneen käynnistymiseen - kuten jo mainitsin - liittyy minua askarruttanut yksityiskohta. Kaikki - ainakin melkein - ovat kuulleet slangitermin “ buuttaa tietokone” ( boot the computer ). Tämä tulee englannin kielen idiomista: to pull oneself up by one's bootstraps . Tämä käännös on “nostaa itsensä saapasnauhoista ylös” - siis eräänlainen mahdoton Münchhausen-temppu, jonka voisi tehdä esim. joutuessaan nahkasaappaat jalassa suohon. Tätä ilmaisua käytetään englannin kielessä laajemmin kuin ainoastaan tietokoneiden yhteydessä. 
Tietokoneissa se tarkoittaa juuri tuota vaihetta, jolloin täysin tyhjään tietokoneen muistiin tuodaan ensimmäinen pätkä ohjelmaa, joka osaa käynnistää koko käyttöjärjestelmän. Nykyään tuo käynnistysohjelma on tallennettu ROM-piirille (read only memory). Alkuaikoina tuo ohjelma saattoi olla lävistetty reikäkorteille,  ja koneen käynnistysnapin takana oli piiri, joka osasi siirtää reikäkorttien sisällön keskusmuistin alkuun ja käynnistää ensimmäisen käskyn suorituksen.

Käyttöjärjestelmän osana sen laidoilla ovat sitten laiteajurit. Nämä ovat ohjelmia, jotka osaavat muuttaa keskusmuistissa esitetyn asian laitteen ymmärtämään muotoon. Tällaisia laitteita ovat esim. näyttö, näppäimistö, kaiuttimet, hiiri, kirjoittimet, piirturi ja vaikkapa joystick.
Kun tekstinkäsittelyohjelmalla on laadittu asiakirja ja se halutaan tulostaa paperille, niin muistissa oleva “dokumentti” lähetetään kirjoittimen ajurille, joka osaa muuttaa muistissa olevat “merkit” kirjoittimen ymmärtämään muotoon. Kun siis tekstistä siirtyy a-kirjain mustesuihkukirjoittimelle, niin ajuri muuttaa muistin bittijono a:n muotoiseksi suihkuohjaukseksi. 

Alkuaikoina kun nämä oheislaitteet olivat kovin yksinkertaisia, niin tietokoneen valmistaja laati myös ajurien ohjelmat. Kun laitteista tuli monimutkaisia ja eri valmistajia on paljon, näiden ajureiden ohjelmointi siirtyi laitevalmistajan vastuulle. Kun sitten laiteohjainta kehitetään tai korjataan, niin laitevalmistaja  kirjoittaa uuden ajurin ja toimittaa sen käyttöjärjestelmän toimittajalla, joka korvaa vanhan ajurin uudella osaksi seuraavaan käyttöjärjestelmäpäivitykseen. 

Friday, September 6, 2019

Digitukijoiden valtakunnallinen kokoontuminen Tampereella 2019


Työryhmä, jossa oli mukana Helsingin kaupunki, Tampereen kaupunki, SeniorSurf-toiminta Vanhustyön keskusliitosta ja VRK:n digitukitiimi järjesti todella hyvän Digituki 2019 seminaarin Tampereella 5.9. 2019.
Järjestökenttä on antanut digiopastusta jo reilusti yli 20 vuoden ajan. Tarpeen kasvaessa järjestökenttä on pystynyt lisäämään opastusta saadessaan rahoitusta hankkeille ja
toiminnalleen. Järjestökenttä on ollut hyvin joustava toimintaympäristön muutoksille ja tekee joustavasti yhteistyötä eri tahojen kanssa. Nyt on myös valtion ja kuntien organisaatiot ovat organisoimassa ja käynnistämässä omaa digitukitoimintaa.

Tilaisuudessa sai hyvän läpileikkauksen tähän toimintaan sekä valtakunnallisesti
että kohderyhmittäin.Tilaisuutta juonsi Teija Saarinen SeniorSurf ryhmästä Vanhustyön
keskusliitosta.  Tämä on katsottavissa hyvin kuvattuna videona: https://bit.ly/2kiQQD7

Erinomainen osuus olivat Pecha Kucha esitykset. Tuo japanilainen termi tarkoittaa joukkoa
pikaesityksiä, joissa kussakin on max 15 slidea ja jokaista näytetään 20 sek. Näin ollen kullakin
esittäjällä on 5 min esitysaikaa. https://fi.wikipedia.org/wiki/Pecha_Kucha
 Lopputulos oli todella hyvä. Jokainen esittäjä sai oleellisen asiansa esitettyä ilman jaarittelua!

• 14.15 Pecha Kucha -esitykset: 
o Verkosta virtaa -Hyvät ja huonot uutiset - Joonas Rentola & Juha Viitanen, EKL ry 
o Dikata -hanke – digitaalisia perustaitoja työikäisille verkossa - Reetta Karjalainen, Snellman
kesäyliopisto 
o Vesilahden Digikahvilat - Riitta Vatanen 
o Digimörön karkotus kymenlaaksolaisittain (Digitutor-toiminta) - Elina Sakkara, Kotkan korttelikoti 
o Olethan jo kartalla? #opastuspaikkakartta, www.SeniorSurf.fi - Teija Saarinen & Liisa Tiainen,
Vanhustyön keskusliiton SeniorSurf -toiminta 
o Kotiin vietävä digiopastus - Sirpa Hirvonen, Helsinki Missio 
o Digiosallisuus syrjäytymisen ehkäisykeinona - Katja Kivipuro, Kriminaalihuollon tukisäätiö 
o Lukivaikeus digiyhteiskunnassa - haasteet ja hyöty - Sonja Haga-Ericson, Datero

Lopuksi nostan vielä Yle Digitreenin. Yle on tehnyt huomattavan panostuksen valtakunnallisen
digiosaamisen tueksi. Ylen Digitreeneillä on FB sivut: https://bit.ly/2lFyRXy
samoin heillä on omat web-sivut, joilta löytyy vaikka mitä. Selaa esimerkiksi välilehden
Puhelin ja Tabletti sisältä opastusvideoita.

16.30 Ylen Digitreenit - Katja Solla, Yle

Lopuksi tämä opastusbuumi on sinällään hyvä asia. Toivoisin, että mitä enemmän toimijoita
ja toimintaa tällä alueella on, niin sitä enemmän on koordinaatiota, yhteistoimintaa ja ristiin
tiedottamista. Toivon myös, että mustasukkaisuus “omasta asiakaskunnasta” ei lisääntyisi ja
haittaisi kokonaisuutta. Toivelistalla on myös, että opetuksen korkea laatu toteutuu.

Monday, June 17, 2019

Näköalapaikkani tietotekniikan kehitykseen - työ- ja teknologiahistorianiNäköalapaikkani - 50 v tietotekniikan kehitystä

Olen elänyt käytännössä koko Suomen tietokniikan historian


1971
Kirjoitin ylioppilaaksi ja kesällä minut hyväksyttiin opiskelemaan Turun Yliopiston matemaattiisluonontieteelliseen tiedekuntaan matematiikka pääaineena.
1972
Syksyllä aloitin tietojenkäsittelyn sivuaineopinnot approbatur kurssilla. Opinnot aloitettiin Fortran ohjelmointikielestä. Mielestäni tämä oli sekä helppoa että jännittävää. Ohjelmat kirjoitettiin reikäkorteille. Ensimmäisen vuoden opiskelija eivät päässeet työskentelemään tietokoneella, joka oli silloin lähes pyhä kapistus omassa yksinäisyydessään ja vain laitoksen henkilökunnalla oli pääsy konehuoneeseen.
IBM 1130 konsoli
Meille oli kerran näytetty kone, joka oli IBM 1130. Laitteessa oli kortinlukija/reijittäjä reikänauha lukija/kirjoitin  ja kovalevy-yksikkö. Opiskelijoiden käytössä siis oli reikäkortin
kirjoittimia. Tällaisella laitteella minäkin olen kirjoittanut sekä 1. vuoden Fortran työt että toisen vuoden ohjelmonin harjoitustyöt, jotka tehtiin Cobolilla.
IBM 1130 oli yksinkertainen eräajo kone. Opiskelijat voivat tehdä kaksi käännöstä päivässä ja jos käännös oli virheetön niin samalla yhden testiajon. Tämän päivän ohjelmoinnin opiskelija tai ammattilainen eivät voi edes kuvitella työskentelevänsä tähän tahtiin. Niin hidasta ja työlästä se oli.

1975
Saimme yliopistoon ensimmäisen “todellisen” tietokoneen Digital DEC 10. Tässä laiteessa oli osituskäyttöjärjestelmä TOPS-10 System (Timesharing / Total OPerating System) Tämä oli Digital Equipment Corporation (DEC) yhtiön käyttöjärjetelmä sekä PDP-10 ja  DEC-10 keskuskoneenr joka oli julkaistu 1967.

DEC 10 järjestelmä

Tässä yhteydessä siirryimme aimo askeleen kohti nykyaikaa, sillä käyttämämme reikäkorttikoneet korvattiin samalla aidoilla päätelaitteilla: Teletype.
Tällä laitteella siis käyttäjä avasi istunnon keskuskoneelle ja sai käyttöönsä virtuaalisen tietokoneen. Päätteessä oli näppäimistö yläpuolella paperirulla, jolla kirjoitettu teksti tulostui. Jos kirjoitti virheellisiä merkkejä oli näppäimistössä backspace näppäin, jolla kirjoitettua teksti voi peruuttaa. Jos siis kirjoitti: kirotusvirhe ja tässä vaiheessa havaitsi asian niin korjausen jälkeen teksti näytti tältä: kirotusvirhe\ehrivsuto\/joitusvirhe. Olemassa olevan tekstitiedoston voi tulostaa pääteen paperille.Pääteen sivussa oli reikänauhan lukija/kirjotin, jolla tulostus tai syöttö voitiin tehdä reikänauhalla.
Tässä vaiheessa ohjelmointikieli oli vaihtunut Pascaliin, joka oli ensimmäinen ohjelmoitirakenteita tukeva kieli. Joskus 1975 - 1976 Teletype päätteet vaihtuivat näyttöpäätteisiin, joiden avulla työ helpottui huomattavasti.

1976 - 77
Sain ensimmäisen tietotekniikan osa-aikaisen työpaikan Cobol-ohjelmoijana LSO:lla (Lounais Suomen Osuusteurastamo). Toimitilat olivat vajaan puolen kilometrin päässä yliopistolta, joten työn ja opiskelun sovittaminen yhteen sujui joustavasti. Itse ohjelmistohanke oli painajaismainen katastrofi. Syynä tähän oli lähinnä kaikkien työntekijöiden osaamattomuus.

1979
Olin saanut 1978 lopulla ensimmäisen täysipäiväisen työpaikan ohjelmoijana Helsingistä Yleisradiosta. Kun olimme vihdoin löytäneet asunnon pääkaupunkiseudulta muutimme vaimoni kanssa Keravalle ja aloitin työt Ylen Kesäkadun toimistossa 1. helmikuuta 1979. Tehtäväni oli sekä ylläpitää että saattaa loppuun käytössä oleva keskeneräinen palkanlaskentajärjestelmä. Samalla otin teknologiassa taka-askeleen. sillä Ylen palkanlaskentaa ajettiin PTK:n (Pääkaupungin TietoKeskus) koneella, joka oli IBM 360 keskukone. Tämä oli taas sitä eräajoon rakennettua IBM:n koneperhettä.

    IBM 360 konsoli
Laite oli isokokoinen ja tietoja talletetiin ka käsiteltiin isoilla mg-nauhoilla. Riittävän kokoisia kovalevyjä ei vielä ollut tietokannoista puhumattakaan. Kymmenellä ohjelmoijalla oli käytössään reikäkorttikoneita ja kaksi pääteettä.
          

IBM 3270 pääte päätteen näyttö

1980-luvun alku APL-aika
1980 suoritin tutkintoni loppuun ja valmistuin maisteriksi pääaineena tietojenkäsittely. Samoihin aikoihin opettelin APL-kielen, jota Ylessä käytettiin vaalitulos palvelun toteutukseen. 1982 presidentinvaalien tulospalveluun ohjelmoin APL:llä ensimmäisen vaalien tulos grafiikan. APL on merkillinen matriisialgebraan perustuva ohjelmointikieli, joka käyttää kielelle suunniteltua merkistöä.    APL-ohjelmaa studioiden varausjärjestelmästä
Kielessä ei ole perinteistä silmukkarakennetta vaan tämä on korvattu matriisi operaatioilla. Tästä syys kieli oli vaikea oppi suurimmalle osalle ohjelmointitaitoisia.
Tämän tiimoilta osallistuin ensimmäiseen IT-konferenssi, joka oli APL-konferenssi San Franciscossa 1981.

1982 siirryin Yletä PTK:hon APL-asiantuntijaksi.

1984 Järjestelmäasiantuntijaksi HP:lle
Sain tarpeekseni IBM:n keskuskoneiden vanhanaikaisesta sotkuisesta ja kankeasta käyttöympäristöstä. Tiesin jo yliopisto DEC-ajoilta, että aito osituskäyttöjärjestelmä on paljon vakaampi ja tehokkaan yksinkertainen. Niinpä tein täyskäännöksen ja siirryin IBM-ympäristöistä Hewlett-Packardin HP3000 yleistietokoneiden järjestelmäasiantuntijaksi. Ilmapiiri HP:llä oli uudenaikainen ja hurmaava. Vaikka tiesin käyttöjärjestelmiin eron, olin silti todella yllättynyt HP3000:n helppokäyttöisyydestä. Opin paljon uusia asioita ja oli teknisen kehityksen kärkijoukossa. Tärkein ja kauaskantoinen oppi oli aito osituskäyttöjärjestelä. HP:n oli  kirjoitettu Unixin kaltainen MPE ja käyttöjärjestelmä oli suoraviivainen yksinkertainen ja tehokas. Tässä ympäristössä törmäsin ensimmäistä kertaa ilmiön, jossa oikeat ja yksinkertaiset rakenteet saavat aikaan 100 kertaa tehokkamman ja tuottavamman ympäristön. Havaitsin saman ilmiön toisaalla n. 10 myöhemmin, mutta siitä jatkossa

   
         HP3000 keskusyksikkö       Nauha-asema HP-150
Aluksi toimin sekä asiaksavastuullisen järejstelmäasiantuntijan ja HP3000 järjestelmien on-line puhelintuessa. Jälkimmäinen oli akuuttien HP3000 järjestelmien puhelimella tapahtuvaa ongelmanratkaisua. Aluksi käytössämme olivat pääteet, mutta pian ne korvattiin HP-150 PC:llä, jotka siis toimivat myös päätteinä.

Viimeisen HP vuoden tein pelkästään asiakas koulutusta. Koulutin HP3000 asiakkaiden henkilökuntaa lähes kaikessa järjestelmään liittyvässä: ohjelmoinnissa, tietokantojen suunnittelussa ja toteutuksessa, järjestelmä hallinnassa ja operoinnissa.
Koin kuitenkin olevani enemmä ohjelmisto kuin laitteistoihminen ja minulla paloi halu päästä takaisin ohjelmistokehitykseen.

1988 Finnair
Siirryin HP.ltä Finnairille. Finnairilla oli Tuotanosaan Videotex-järjestelmä palvelemassa pieniä matkatoimistoja. Järjestelmä pyöri HP1000 laitteella ja se oltiin korvaamassa uudel risc-arkkitehtuuriin perustuvalla HP9000 järjestelmällä, jossa käyttöjärjestelmänä on HP-UX. Pian tehtäväni vaihtui työmenetelmiä ja työvälinetä tukevaan kehitysryhmään. Finnair käytti sekä IBM keskuslaitteita että Univac keskuslaitteita. Ohjelmistokehitys ja toimistooautomaatio toteutettiin IBM PC:illä.
Niipä minunkin työvälineeksi muodostui IBM AT ja Windows 3.11 käyttöjärjestelmä, joka oli ensimmäinen kohtuulisen stabiili Windows ja joka siivitti lopulta Windowsit huimaan nousuun.

    

Vieläkö muistatte nämä? Windows 3.11 IBM AT ja PC:n työpöytänäyttö.

1989 Elämäni suuri käänne. Olioiden aika alkaa.
Osallistuin asiasta täysin tietämättömänä Tukholmassa lokakuussa 1989 Peter Coad:n Olio-analyysin kaksipäiväiseen koulutukseen. Tämä tapahtuma muutti koko lopun työurani. Ymmärsin välittömästi, että tässä oli löydetty jotakin erittäin merkittävää, joka muuttaisi tietojärjestelmien suunnittelua ja toteutusta

Olin hyvin perehtynyt relaatiokantoihin ja relaatiopohjaiseen tietojen mallinnukseen.Tämä yhteisö oli jo pidempään pohtinut asiaan liittyvää ikävää rakenteellista ongelmaan. Tietojen rakenne ja riippuvuudet oli hyvin mallinnettavissa relaatioteorian avulla, mutta tähän liittyvä toiminta - siis ohjelmisto - ei ollut mitenkään rakenteellisesti sidoksissa relaatiomalliin. Kaikki esitty ratkaisut tuntuivat sekä jäykiltä että monimutkaisilta.

Kaliforniassa kopiokone valmistaja Xeroxilla oli ollut jo pitkään suuri innovaatiohanke, jonka nimi tuli laitoksen paikkakunta nimestä: ParcPlace. Täällä Allan Kayn johtama ryhmä kehitti olio-ohjelmoinnin ja  paikallisverkon. Olio-ohjelmointikieli oli Smalltalk ja tätä varten kehitettiin myös hiiri, jota suuri osa meistä käyttää edelleen.

Tämän oliokielen pohjalta  kehitettiin myös olioajatteluun pohjaava olioanalyysi. Tämän ensimmäisiä edustajia oli Peter Coad, jonka yksinkertainen, selkeä  ja suoraviivainen lähestymistapa teki siitä menestyjän.

Minulle oli alusta asti selvää, että kun olion toiminta voidaan helposti hajauttaa yksityisille olioille ja kokonaisuus syntyy näiden vuorovaikutuksesta. Näin kokonaisuuden monimutkaisuus romahtaa.

1994 Finnairin oliokehittäminen käynnistyy  
Kesäkuussa 1992 osallistun Object Expo konferenssiin Lontoossa ja tämän jälkeen hankin Digitalkin Smalltalk V:n PC:lle. Tämä ohjelmisto osoittautui täysin keskeneräiseksi ja toimimattomaksi. Tämä selvästi lannisti intoani.

Onnistuimme minä ja Jyrki Niekkamaa vakuutamaan Finnairn tietohallintojohdon hankkimaan ainoa kunnollisen Smaltalkin: ParcPlacen VisualWorksin. Timo Salo antoi meille muutaman päivän koulutuksen, jonka jälkeen edessä oli kivinen taival erehdyksiä ja itseopiskelua.
  
   ParcPlacen Smalltalk     GemStone oliotietokanta

Finnairin ensimmäinen todellinen oliojärjestelmä
Hitaan alun jälkeen saimme tehtäväksi toteuttaa uudietun Finnairin kotimaan myynin järjestelmä tammikuussa 1995. Edellisenä syksynä olin laatinut liiketoiminnan abstraktin oliomallin Finnarin kotimaan myyntitoiminnasta. Aloimme toteuttaa tietojärjestelmää, joka sai nimekseen Finnair SalesPlus. Aluksi sovellus toteutettiin kotimaan uusien asiakasmyyjien tueksi. Sovellus oli paikallinen Smalltalk sovellus ja hankimme tätä tarkoitusta varten 32 uutta Dell-kannettavaa tämän myyntihenkilöstön henkilökohtaiseen käyttöön. Sovellus muodostui menestykseksi. Seuraavassa vaiheessa sovelluksen takana ollut IBM DB2-tietokanta vaihdettiin upouuteen GemStone oliotietokantaan, joka oli hankittu juuri tätä varten. Tämäkin laajennus osoittautui erittäin hyväksi ja toimintavarmaksi.

Tämä ajanjakso vuodesta 1995 vuoteen 1998, jolloin erosin Finnairin palveluksesta, oli koko työurani tuottavin ja innostavin jakso, jolloin saatiin paljon aikaan.

Maailma oli nopeassa muutokesessa ja sovelluskehitykseessä tapahtui yllättävä ja nopea muuttos. Smalltalk kielen korvasi lyhyessä ajassa uusi tuore ohjelmointikieli Java, jonka kehitys oli ainakin viisi vuotta Smalltalkia jäljessä. Koko sovelluskehityksen ansaintalogiissa tapahtui vääjämätön ja surullinen muutos. Tähän asti ohjelmistokehityksen työkalut olivat olleet kalliita, kunnes uusi Sun Microsystem kehitti oman oliokielen Javan ja saadakseen sen leviämään, Java-tulkkia alettiin jaella ilmaisten selainohjelmistojen sisällä ilmaisena.
Tämä ennakoi erittäin suurta ja traagista muutosta sovelluskehitysen työnjaossa ja ansaintalogiikassa. Tämän jälkeen pikku hiljaa kaikkien ohjelmistokehitysen ohjelmistojen jakelu muuttui. Kaikista piti valmistaa ensin ilmaisversio ja sen jälkeen maksullinen pro versio maksaville ammattilaisille. Tämä nosti työvälinekehityksen kynnystä ja hyvistä työvälineistä alkoi olla krooninen pula, mutta huonoja keskeneräisiä riitti vaivaksi saakka. Olen nyt ollut kymmenisen vuotta pois ohjelmistokehityksestä, mutta epäilen tämän vieläkään muuttuneen. Tässä tilanteessa isot vakavaraiset harvat yritykset voivat hallita työkalumarkkinoita, kun kilpailua ei ole. Tämä tukahduttaa pahasti kehitystä.

1998  - 2002 Aware ja Entra
Olimme siirtyneet Smalltalkista Javaan ja sovelluskehitys jatkui. Oli kuitenkin ilmeistä, että kolmen hengen tiimimme alkoi rakoilla, kun nuoremman ja osaavat olio-ohjelmoijat halusivat rahastaa uuden osaamisensa. Pian huomasin olevani ainoa olikehitystiimissä. SIlloin katson, että Finnairin erittäin jäykkä organisaatio ja työyhteisöni katoaminen veivät minulta menestymisen eväät ja päätin myös lähteä Finnairilta. Tämä ei kuitenkaan ollut minulla aivan helppoa, kun oliokehittämistä maassa oli kovin vähän. Lopulta 1988 siirryin vastaperustettuun “tulevaisuuden” sovellukehitysyritykseen nimeltä Aware. Firman perustajalla oli kyllä aivan oikea visio, mutta resurssit, joilla tämä piti tehdä olivat liian pienet. Niinpä tämä alku ajautui umpikujaan ja lähdin yrityksestä 2002 ja siirryin Finnair-tiimini jatkoksi ruotasalaisen Entran suomalaiseen tytäryhtiöön, joka teki oliojärjetelmiä. Olin jo Awaressa opettanut olioanalyysi ja tehnytyritysten abstrakteja oliomalleja ja nämä tehtävät jatkuivat Entrassa Java-ohjelmoinin rinnalla. Entran aikana teimme uutamia hienoja oliosovelluksia.

2002 - 2005 Acccenture
Siirryin 2002 Accentureen. Tehtäväni on vähän epämääräinen ja sitä voisi luonnehtia nimikkeellä seniorikehittäjä. Openit oliomallinnusta ja Javaa, jota olion opettanut jo Awaren ajoista lähtien. Yritin muuttaa Accenturen maailmalaajuista kehittämiskultuuria oliosuuntaan siinä kuitenkaan onnistumatta. Acceture oli vielä tiukemmin ameriikalaisopein ohjattu menestysfirma, mutta sen sisällä näin prosesseissa tramaattia puutteita, jotka eivät jääneet seurauksitta.Accenture laajensi toimintaasa Latviaan, jotta työn hintaa voitiin alentaa. Tässä vaiheessa toimin oliosuunnittelun ja Javan opettajana ja samalla rekrytoijana, kun henkilökunta piti hankkia tyhjästä. Työ tuotti hyvää tulosta.

2005 - 2011 Omaa yritystä ja Tieto OYJ
Kun työtilanteeni heikkeni Accenturella, päätin kokeilla oliokonsultointia oman yrityksen nimissä. Aika oli kuitenkin muuttumassa, kun isot tietokanta jätit olivat ryhtyneet vastahyökkäykseen oliokehittämistä vastaa. Syynä oli aiheellinen pelko omien markkinoiden romahtamisesta. Nämä esittelivät “uuden” hieno kehittämismetodin nelmtä SOA (ServiceOriented Architecture) , joka esitti, että mallia ja rakenteita ei tarvita vaan ainoastaan rajapinnat riittävät. Tämä oli täydellinen huiputus ja käytännössä johti menetelmien ja työtapojen taantumaan ja rappioon.
Joskus 1990-luvun lopulla Grady Booch ja minä ajattelimme, että oliokonferensseja ei enää 2000-luvulla järjestetä, sillä tämä tekeminen on siirtynyt valtavirtaan. EI ole järjestetty, mutta tekeminen on taantunut pahasti. Yhtenä suurena syynä, on se, että suuret globaalit ohjelmistotalot eivät ole kiinnostuneet asiakkaidensa järjestelmien laadusta vaan omasta liikevaihdosta, vaikutusvallasta ja henkilöstömäärästään.

On todella surullista kun pääkaupunkiseudulla otetaan vielä 2020-luvun vaihteen tienoilla käyttöön mammuttimaista erittäin vanhaa ja kallista terveydenhuollon tietojärjestelmään, joka tuskin parantaa tilannetta ja palvelee todella huonosti.

Oma konsultointi ja olioparadigma ei todellakaan kiinnostanut, joten hakeuduin vielä Tieto OYJ:n palvelukseen, josta sain potkut 60-vuotislahjaksi syksyllä 2011.

Vuodesta 2013 lähtien olen vapaaehtoistyönä opastanut ikääntyneitä tietotekniikan käyttäjiksi. Tänä aikana olen opastanut noin 100:aa henkilö / vuosi.

Vuodesta 2009 vuoteen 2012 olen kirjoittanut englanninkielistä blogia abstraktista liiketoiminnan olimallintamisesta ja oliokehittämisestä. Blogilla on ollut yli 50 000 lukukertaa ja suurimmat lukijamäärä ovat tulleet Yhdysvalloista, Intiasta ja Kanadasta.


Thursday, January 3, 2019

Pilvipalvelujen anatomiaa

Pilvipalvelut termi herättää edelleen hämmennystä. Käsite ei ole tarkkarajainen vaan mieluumminkin epämääräinen ja eri puhujat antavat sille toisistaan poikkeavia merkityksiä.

Pilvipalvelut alkoivat laajamittaisesti joskus 2000-luvun alussa. Hyvin pian niitä tarjottiin sekä yrityksille että yksityishenkilöille. Pilvipalvelun ytimessä on verkossa sijaitseva kovalevy, joka tarjotaan asiakkaan käyttöön. Ensimmäisiä maksuttomia tällaisia oli Dropbox. Muita tällaisia ovat lisäksi esimerkiksi Google Drive, OneDrive. Näissä palveluissa asiakas voi asentaa pienen sovelluksen, joka toimii tiedostoselaimella ja samalla kopioi tähän kansioon sijoitetut tiedostot verkkolevylle. Tätä toimintaa kutsutaan synkronoinniksi. Näitä palveluita voi käyttää myös verkkoselaimella ja silloin paikallisia kopioita ei synny. Nuo kolme palvelua tarjoavat maksutonta tallennustilaa seuraavasti Dropbox 2Gt, OneDrive 5Gt ja Google Drive 15 Gt. Jos talletus ylittää nämä määrät, tilasta peritään maksua. (kts. tarkemmin https://bit.ly/2F72Osg ). 

Näiden oheen on sitten kehitetty laajennuksia. Hyvä esimerkki on Googlen toimistopalvelut: Docs, Sheets, Slides ja  Forms. Näiden sovellusten tuotokset talletetaan Google Drive:iin.
Tämän lisäksi sovelluksessa voi jakaa tiedostot muiden käyttäjien kanssa ja jopa muokata niitä samanaikaisesti usean käyttäjän toimesta. Tälle Googlen tarjonnalle on vastine Microsoftilla: Office, jonka saa myös mobiililaitteisiin.

Google nimeää pilvipalveluikseen myös sähköpostin, kalenterin ja kuvat. Googlen kuvat ja kalenteri sopivatkin yllä olevaan määritelmään. Sähköposti on mielestäni sillä rajalla ja sähköpostilla on pitkä historia, ennen kuin kukaan puhui mitään pilvestä.

Pilvi-käsitettä käytetäänkin aika ajoin synonyyminä verkkopalveluille. Mielestäni tämä erottelu tuo käsitteisiin selkeyttä. 

Friday, December 21, 2018

Ihmiskoe nimeltä FaceBookTämä pohdinnan käynnisti hyvä kaksiosainen amerikkalainen dokumentti Ulkolinja: Facebook-dilemma ( alkup. Frontline ) https://areena.yle.fi/1-4590224 .


Koko somen kehitys 2010-luvulta lähtien kiteytyy FaceBookin vaiheissa. (Tästä eteenpäin FB).


FB syntyi pienen yliopiston opiskelijayhteisön tarpeisiin pitää paremmin yhteyttä toisiinsa. Uusi teknologia - lähinnä älypuhelimet ja tabletit - mahdollistavat aivan uudenlaisen ennen kokemattoman mahdollisuuden hyvin läheiseen reaaliaikaiseen yhteyteen. Tässä teknologian imussa syntyi FB, Twitter, Instagram ja paljon muita samankaltaisa. Esimerkiksi Twitterissä leviävät sekä hyvät mutta varsinkin huonot uutiset kulovalkean tavoin.


FB:n kaverikonsepti toi ihmisille ensi kertaa virtuaaliyhteisön - digitaalisen torin - kaikkien ulottuville varsinkin paikasta riippumatta. Tämä on kiistatta hyvä asia.


FB:n on kuitenkin amerikkalainen yksityinen yhtiö ja sen tarkoitus on tehdä omistajilleen rahaa. Kuten dokumentista ilmenee varsin pian FB:lle selvisi, että pelkkien yhteisöjen mahdollistaminen - vaikkakin maailmanlaajuisesti - ei kasvattanut omistajien voittoja tarpeeksi nopeasti. Tähän tarpeeseen tulivat sitten peukutus ja käyttäjien henkilöprofiilien myynti kaiken maailman markkinoille. Tämä antoi helpon tavan tietää mitkä asiat itse kutakin käyttäjää miellyttää ja houkuttelee. Näin käyttäjistä alkoi pian piirtyä varsin tarkka persoonallisuus kuva. FB alkoi ruokkia tätä ominaisuutta kehittämällä algoritmin, joka suuntasi yksilön uutisvirtaa näiden mieltymysten mukaan ja käyttäjämäärät ja klikkaukset kasvoivat ja rahaa tuli. Samalla suuri peukutusten määrä hyväili kunkin käyttäjän itsetuntoa ja niitä ryhdyttiin metsästämään. Kehittyi aika jolloin ihmisten luonnollinen kaveripiiri julkaisi elämästään paljon ja ihmiset peukuttivat niitä, mutta tätä ei kestänyt kovin kauaa.


Uutisvirran voimakas ohjaaminen mieltymysten suuntaa synnytti uuden ilmiön: sosiaaliset kupla tai kuppikunnat. Nopeasti samanmieliset muodostivat ringin ja kehuvat toinen toisiaan ja yhteisiä aatteita. Tässäkään ei sinällään ole mitään pahaa, mutta kun kaikki populistiset liikkeet ovat kautta aikain hyödyntäneet tätä ominaisuutta yhdistettynä yhteiseen viholliseen ja uhkaan.


Tämän seurauksena sitten syntyi Tunisian kansannousu ja seuraavaksi samanlainen ilmiö Egyptissä, jossa Mubarak syöstiin mielenosoituksin vallasta. Tästä käynnistyi arabikevät. Pian kuitenkin sekä Egyptissä että muualla pienehköt mutta voimakas ääniset ääriryhmät kaappasivat tilanteen ja alkoi kaikkien “vääräuskoisten” vaino.


Ilmiö levisi Syyriaan, Intiaan, Pakistaniin ja osittain tämän avulla syntyi Isis, joka surmasi ja terrorisoi laajoja ihmisjoukkoja. Viimeinen FB vaino tapahtui Myanmarissa, jossa hindunationalistit tappoivat n. 7000 muslimi vähemmistöön kuuluvaa ja ajoi maanpakoon 700 000.


Samoin FB:tä hyödyntäen syntyi valeuutisia tuottavia ryhmiä. Näiden tarkoituksena oli synnyttää eripuraa ja kaaosta. Trumpin vaalikampanja oli malliesimerkki siitä, miten brittiyhtiö Cambridge Analytica sai käyttöönsä 50 milj amerikkalaisen profiilit ja masinoi Trumpin voiton. Sittemmin tuon yhtiön toiminta on lopetettu. Mukana auttamassa oli myös Venäjän trollitehdas, joka tuotti valeuutisia Trumpin kampanjan tukemiseksi.


Oleellista tässä on se, että FB ei katso olevansa mitenkään vastuussa näistä ilmiöistä, vaikka toiminnan maailmanlaajuiset seuraukset ovat hirvittäviä. Ohjelman suomenkielinen nimi dilemma viittaa ristiriitaan, joka syntyy kun ansaintalogiikka on suuri määrä klikkauksia. Jos FB puuttuu voimakkasti valeuutisiin ja vihan lietsontaan ja estää sen on selvää, että nämä äänekkäät ääriryhmät jättävät FB:n ja klikkausten määrä laskee huomattavasti.


Aivan viime aikoina on tullut useita uusia tietoja FB:n tavasta jakaa käyttäjätietoja hyvin avokätisesti erilaisille yhteisöille. On kiinnostavaa seurata mihin tämä kaikki johtaa. Tällä hetkellä havaitaan, että FB:n käyttäjäluvut ovat laskussa ja samoin FB:n osakkeen arvo.


Suosittelen dokumentin katsomista. Se on silmiä avaava kokemus.